1. Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2015 (zwany dalej Coming Out 2015) jest wystawą prezentującą najlepsze prace dyplomowe z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii, Zarządzania Kulturą Wizualną.

2. Warunkiem koniecznym zostania uczestnikiem Coming Out 2015 jest ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2014/2015.

3. Uczestnicy Coming Out 2015 są wybierani przez Rady Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

4. Na wystawie Coming Out 2015 oraz w katalogu jej towarzyszącym prezentowana jest część praktyczna pracy dyplomowej.

5. Do uczestnictwa w Coming Out 2015 każdy z wydziałów ASP desygnuje poniższą ilość absolwentów:

Wydział Grafiki (w tym studia niestacjonarne) 6
Wydział Architektury (w tym studia niestacjonarne) 4
Wydział Rzeźby 4
Wydział Wzornictwa 4
Wydział Sztuki Mediów 4
Wydział Scenografii (w tym studia niestacjonarne) 4
Wydział Malarstwa 3
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 4
Wydział Zarządzanie Kulturą Wizualną 3

RAZEM 36

6. Prorektor ds. artystycznych i naukowych prof. Paweł Nowak zaprasza zewnętrzne jury, które wybiera najlepszą pracę wystawy Coming Out 2015.

7. Autor najlepszej pracy dyplomowej prezentowanej na wystawie Coming Out 2015 zostanie zaproszony do przygotowania wystawy indywidualnej w galerii Salon Akademii w 2016 roku.

Regulamin_ComingOUT2015_pdf