Adrianna Lau

autor biogram dyplom

Coraz powszechniejsze rozszerzanie wrażeń wzrokowych o haptyczne przy odbiorze dzieła pozostaje jedyną drogą w przypadku osób, które nie widzą. Celem mojej pracy było przedstawienie tyflografiki w kontekście poznawania sztuk wizualnych przez osoby niewidome. Podjęłam próbę analizy tego zagadnienia pod kątem ich możliwości percepcyjnych i skierowanej do nich oferty uczestnictwa w kulturze. Tyflografika jako przełożenie języka wizualnego na język dotykowy jest metodą bardzo wymagającą zarówno dla osoby ,która ją wykonuje, jaki odbiorcy. Z tego powodu jako uzupełnienie prowadzonych przeze mnie badań powstała gra Słownik sztuki, która pozwala na zbudowanie sytuacji, w której osoba widząca i osoba niewidoma, poznając podstawowe pojęcia z obszaru historii sztuki, stają się równorzędnymi graczami.

Zdjęcia: Szymon Stępniak

(ur. 1992)

Studia: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną (I stopnia 2012–2015, II stopnia od 2015). Stypendium Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów (2013/14).W roku 2013 odbyła staż w galerii ŻAK | BRANICKA. Pracuje w galerii lokal_30 w Warszawie.