Aleksandra Szewc

autor biogram dyplom

Klasa pod gołym niebem to próba rozwiązania problemu braku warunków do przeprowadzania zajęć lekcyjnych w terenie. To również zauważenie potrzeby wprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa, któremu zarzuca się zabijanie kreatywności u najmłodszych. Trzy rodzaje klas, trzy wersje siedzisk – do przeprowadzania zajęć warsztatowych, przedstawień oraz zajęć w pozycji siedzącej, oddzielonych od siebie panelami – są moją propozycją. Projekt umożliwia przeprowadzanie lekcji na świeżym powietrzu, gdzie współpraca i interakcje między uczniami nabrałyby nowej formy.

(ur. 1991)

Studia: I stopnia na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie (2011–2015), II stopnia w École cantonale d’art de Lausanne (od 2015). Stypendium Rektora ASP w Warszawie za wybitne osiągnięcia artystyczne (2013/14). Zajmuje się projektowaniem produktu – głównie mebli, poszukiwaniem nowych materiałów oraz projektowaniem zaangażowanym społecznie. Nagroda Best Pitch, Startup Weekend, Zurych (2013). Wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Glassberries Design Awards (2014). Nagrodzona finalistka konkursów make me!, Łódź Design Festival oraz Young Design, IWP, Warszawa (2015).