Karolina Bielawska

autor biogram dyplom

Gedenken porusza problem wojny „widzianej” z perspektywy pokolenia, które nigdy bezpośrednio wojny nie doświadczyło. Tytuł pochodzi z języka niemieckiego i oznacza „wspominać”, „pamiętać”, „hołd pamięci”. Ważny punkt odniesienia stanowi tu historia opuszczonych po II wojnie światowej domów na Mazurach – lokalną ludność, uznaną za niemiecką, wysiedlono, a jej dobytek przejęli nowi mieszkańcy. Jednak ślady kultury „wroga”, istniejące do dziś, rzucają cień na tożsamość współczesnej społeczności żyjącej na tych terenach. Posługując się medium malarskim, tworzę instalację z ledwo widocznych postaci, które są inspirowane zobaczonymi i zasłyszanymi historiami o wojnie. Dzięki folii samoprzylepnej, z której wycięłam ludzkie, pomalowane wcześniej kształty, prace mogły zostać „wtopione” w otoczenie. Folia nadała im sterylny i sztuczny charakter, postaci okazują się bowiem fantomami, obrazami z nie moich wspomnień.

(ur. 1986)

Studiowała na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2010–2015) i na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2006–2011). Dziedziny działalności artystycznej: malarstwo, fotografia i instalacja. Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2015.