Krzysztof Renes

autor biogram dyplom

W pracy dyplomowej poruszam zagadnienia dotyczące nie tylko problemów czysto rzeźbiarskich, takich jak forma, synteza i przestrzenność, ale również antropologicznych poszukiwań sięgających do początków kultury, czyli pierwszych przedstawień człowieka, boga czy pisma, a także symbolicznej i materialnej kultury współczesnej, z ważnym dla Universali aspektem technologicznym.

(ur. 1984)

Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie (2010–2015) oraz socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2004–2009) i Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Porto (2007–2008). Autor statuetki – nagrody Europejskiego Forum Nowych Idei 2013 dla Lecha Wałęsy oraz płaskorzeźby Krzysztofa Klenczona w amfiteatrze w Pułtusku (2015). Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Sportu i Sztuki 2012 za rzeźbę Cyklista (2012). Pomysłodawca i organizator projektu akademickiego Granice rzeźby (2012) oraz współorganizator projektu Perseidalia (2013).