Diana Grabowska

autor biogram dyplom

Koncentruję się na motywie głowy jako reprezentacji człowieka i najintymniejszej części jego ciała, związku widzialności i egzystencji oraz odwiecznym problemie odwzorowania człowieka za pomocą obrazu. Ten obraz-reprodukcja staje się maską za każdym razem, gdy sporządzamy ludzki wizerunek. Do zamaskowania głowy posłużyłam się bielizną, by obudzić skojarzenia z intymnością i nagością, a choć w pracy przybrała formę fizyczną, to w moim zamyśle jest obiektem symbolicznym, przedmiotem z zewnątrz, służącym do opisu tego, co jest wewnątrz. Proces rozbierania, który ostatecznie okazuje się osobliwą formą striptizu, wskazuje na autoreferencyjny charakter pracy oraz wyraża utopijne próby sprowadzenia twarzy do jednego wyobrażenia.

(ur. 1989)

Studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawiew latach 2009–2015.Stypendia: półroczne artystyczne m.st. Warszawy (2012); Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia(2013); Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne (2014). Dziedziny działalności artystycznej: rzeźba, rysunek, wideo. Współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy projekcie indywidualnym (2012) i warsztatach(2014). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów(2015).