Tamara Obłamska-Rozmus

autor biogram dyplom

Książka jest dla mnie ważna. Powinna uczestniczyć w życiu każdego człowieka, wspierać, podpowiadać, uczyć, bawić. Najbardziej żal mi tych książek, które zamknięte w magazynach bibliotek czekają. Na czytelnika, na dłoń rozchylającą karty, na wzrok zachłanny tekstu. Niektóre z nich nie mogą być udostępniane ze względu na stopień zniszczenia. Wspaniale jest móc je przywracać do życia. Podczas realizacji konserwacji dyplomowej właśnie świadomość przywracania dzieła do życia była dla mnie najważniejsza.

(ur. 1971)

Studia: systemy informacyjne zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (1991–1996); Master of Business Administration w École Centrale Paris (1996–1998); na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2009–2015). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2010/11). Zajmuje się konserwacją i restauracją dzieł sztuki oraz introligatorstwem artystycznym.