Joanna Krakowian

autor biogram dyplom

Multipart w procesie. Zagadnienia rozpoznania, wydobycia archeologicznego, ochrony i konserwacji „Multipartu” Tadeusza Kantora na przykładzie obiektu będącego własnością grupy Zuzanna i Spółka.

To prawda, że wokół „Multipartu” Zuzanny i Spółki miały miejsce zdarzenia, które zwykle nie przytrafiają się ani obrazom, ani ich konserwatorom. Obraz spoczywający przez 45 lat w ziemi to wielki ambalaż, a „opakowanie” to gleba, proces rozkładu i psychiczny mechanizm zapominania. Słowa Tadeusza Kantora nie przeczą podobnemu spostrzeżeniu – równoznaczności „zanikania” i „ukrywania”, tak oczywistej w kontekście archeologii. Nie był więc wykopaliskowy projekt konserwacji obrazu Zuzanna i inni przedsięwzięciem obojętnym znaczeniowo wobec spuścizny myślowej artysty bądź traktującym ją w sposób drugorzędny. W kontekście nauki, gdzie należało sprawnie połączyć ze sobą dyskursy i nomenklaturę kilku dziedzin, odsłonięcie szczątków obrazu o zmienionej w znacznej mierze substancji nosiło znamiona badania doświadczalnego, przygody i prawdziwego intelektualnego wyzwania.

(ur. 1990)

Studia w Instytucie Archeologii UW (I stopnia, 2011–2014) i na WKiRDS ASP w Warszawie (2009–2015).Uczestniczka wykopalisk archeologicznych w Polsce i za granicą oraz zabiegów konserwatorskich instalacji Wojciecha Fangora i Romana Owidzkiego, obrazów Piotra Potworowskiego. Odbyła praktykę w filii MNG (2012). Moderowała dyskusje oraz prowadziła prezentacje-wykłady, m.in. w warszawskiej Galerii Foksal oraz Fundacji Atelier Foksal. Zajmuje się też malarstwem, jej obrazy sprzedawane są w największych domach aukcyjnych w Polsce.