Piotr Pietrzak

autor biogram dyplom

Rzeczywistość przestrzeni barw RGB

Tematem mojej pracy dyplomowej jest obraz cyfrowy i związane z nim środowisko wirtualne, w którym funkcjonuje. Praca podejmuje wyzwanie opisania procesu digitalizacji oraz przybliża interaktywne działanie dzieła sztuki. Opisuje własne wnioski praktyczne z dziedziny digitalizacji obrazu. Objaśniam proces digitalizacji i zachodzący w nim twórczy proces graficzny.

 

Każdy człowiek jest legalny

Praca podejmuje problem społecznych wartości, które obecne są w życiu każdego człowieka. Tematem mojej pracy projektowej jest nawiązanie do myśli Terencjusza: Homo sum, humani nihil a me alienum putto (Człowiekiem jestem, i nic co ludzkie nie jest mi obce).

(ur. 1990)

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (2009–2010)  i w ASP w Warszawiena Wydziałach: Malarstwa (2010–2011), Sztuki Mediów (2011– 2012), Grafiki (2010–2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i projektowaniem. Wystawy indywidualne:  LBS, Galeria Koloru, Warszawa, 2011; Galeria Plakatów BUW: Piotr Pietrzak Plakaty, 2014; i Every person has the right to be, 2015. Wystawy zbiorowe m.in.: Festiwal Kino Polska, Instytut Polski w Paryżu,2014; Obraz cyfrowy, Galeria Ładna, Sosnowiec, 2014. Realizuje akcje plakatowe w przestrzeni miejskiej.