Marta Krzeszowska

author biographical note degree piece

Leksykon Izraela przedstawia ostatnie dwa lata z mojego życia. Ukazuje próbę zrozumienia nowej rzeczywistości.Czas oswajania się z Izraelem i zamykania codzienności w słowach i fotografiach. W moim projekcie starałam się oddać osobiste odczucia i indywidualną perspektywę, przybliżając Izrael –nowy,mój własny. Leksykon Izraela jest pracą dyplomową zrealizowaną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Lecha Majewskiego, Justyny Czerniakowskiej i dr hab. Doroty Folgi Januszewskiej, prof. ASP.

(born 1991)

Studied at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Wrocław (2010-2012), Kyung Hee University in Seoul (2012-2013) and Academy of Fine Arts in Warsaw (2013-2015). Fields of artistic activity: graphic design, photography, drawing. Solo exhibition at the 12thJewish Culture Festival Singer’s Warsaw, Salon Akademii Gallery, Academy of Fine Arts in Warsaw, 2015.