Marta Krzeszowska

autor biogram dyplom

Leksykon Izraela przedstawia ostatnie dwa lata z mojego życia. Ukazuje próbę zrozumienia nowej rzeczywistości. Czas oswajania się z Izraelem i zamykania codzienności w słowach i fotografiach. W moim projekcie starałam się oddać osobiste odczucia i indywidualną perspektywę, przybliżając Izrael –nowy, mój własny. Leksykon Izraela jest pracą dyplomową zrealizowaną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Lecha Majewskiego, Justyny Czerniakowskiej i dr hab. Doroty Folgi Januszewskiej, prof. ASP.

(ur. 1991)

Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2010–2012), na KyungHee University w Seulu (2012–2013) orazw Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013–2015). Dziedziny działalności artystycznej: projektowanie graficzne, fotografia, rysunek. Wystawa indywidualna podczas XII Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, galeria Salon Akademii, ASP w Warszawie, 2015.