Ewa Haładyj

autor biogram dyplom

Moja praca dyplomowa to propozycja wystawy czasowej poświęconej niezrealizowanym projektom architektonicznym i urbanistycznym w międzywojennej Warszawie – powstały wtedy bardzo ambitne plany modernizacji miasta, ukształtowała się spójna wizja „Warszawy monumentalnej”. Zależało mi na tym, by poszczególne projekty pokazać jako część większej całości, a ich ewolucję ująć w kontekście przemian społecznych i politycznych. Stworzenie przemyślanego scenariusza wystawy wymagało zgłębienia obszernego, a zarazem ciekawego i zaskakująco aktualnego tematu.

Rozwiązania przestrzenne ekspozycji stanowią swego rodzaju syntezę moich dociekań. Dużym wyzwaniem był dobór środków oddających skalę prezentowanych założeń. Chciałam, aby moja wystawa była nie tylko tłem dla eksponatów, ale by pobudzała wyobraźnię i stała się impulsem do dyskusji nad architekturą Warszawy i jej możliwymi drogami rozwoju.

(ur. 1991)

Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2010–2015. Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów, 2011–2015. Zajmuje się architekturą wnętrz, projektowaniem mebli i grafiką użytkową. Zdobywała doświadczenie w pracowni architektonicznej w Paryżu. Uczestniczka wystawna WAWA Design oraz Łódź Design Festival.